พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยี มข. ประจำปีการศึกษา 2561

[:th]

                   

 

               เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มข. รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเริ่มพิธีการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น โดยตัวแทนนักศึกษา น.ส.กุลจิรา พิมพ์พงษ์ การนำกล่าวคำไหว้ครู จากนั้นผู้แทนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันน้อมนำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นกราบคณาจารย์คณะเทคโนโลยีเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชาความรู้ให้ ในงานนี้ ทางคณะยังได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับคณะ โดยนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรนี้จากคณบดีคณะเทคโนโลยี ได้แก่ น.ส.ภัคกร คงบุญเกียรติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, น.ส. ทักษพร จอกลอย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และน.ส.ศิรินญา บุญอาจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นอกจากนี้คณบดีคณะเทคโนโลยียังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในระดับสาขาวิชา ระดับชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสะสมดีเด่นของคณะอีกด้วย พร้อมนี้รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว ยังได้ให้โอวาทและคำแนะนำในการเรียนรวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีในโอกาสนี้ด้วย

 

[:]