วันสถาปนาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระครบรอบ 34 ปี

[:th]

 

              ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้จัดพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ร่วมทั้งฟังพระธรรมเทศนา โดยการนี้ ทางคณะได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดวิจารณ์สว่างโสภา ขอนแก่น เพื่อรับประเคนเครื่องไทยธรรม ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยียังได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี 34 ปี แห่งการดำเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาเพื่อสังคม โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

[:]