นักศึกษาเทคโนโลยีการผลิตชั้นปีที่ 3 ร่วมคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดการใช้ Digital Technology เพื่อการเรียนรู้ในโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018

[:th]

 
               ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น ได้จัดโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จ โดยจัดประกวดการใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ และการทำงานสำหรับผู้เรียนในเจเนอเรชั่น Z รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ ห้องโถงสำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น รวมทั้งสร้างสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงาน ในการตัดสินผลงานการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์สายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ก้านจักร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดจำนวน 8 ทีม โดย ทีมที่ชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ได้แก่ ‘ทีมหอไหน’ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวภัคจิรา ภัทรพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยี, นายสุทธิวัฒน์ อ้นเกษม นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และนายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 โดยทางทีมผู้ชนะเลิศได้รับมอบเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ
 
            สำหรับแอพพลิเคชั่นหอไหน นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลของหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาไว้ ทั้งหอในและหอนอก ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นจะมีการจัดเรตติ้งของหอพัก และมีรีวิวหอพักจากผู้ใช้ท่านอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่กำลังค้นหาหอพักได้ มีข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงว่าหอพักแต่ละที่ มีสิ่งของอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง และมีความพึงพอใจของผู้พักในระดับใด นอกจากนี้ผู้พักยังสามารถลงขายสัญญาของหอพัก รวมทั้งประกาศหารูมเมทเพื่อมาแชร์ห้องพักร่วมกันได้ และยังมีห้องแชทเพื่อเอาไว้สนทนากันระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง สำหรับผู้ประกอบการก็สามารถลงข้อมูลของหอพักได้ในหน้าของผู้ประกอบการ และเมื่อข้อมูลหอพักได้รับการอนุมัติแล้ว แอพนี้ก็จะแสดงสถิติการเข้าชมข้อมูลของหอพักนั้นต่อไป
 
แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลของหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวบางส่วนจาก
กมลพร อรรคฮาต, ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

[:]