ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดประกาศ >> ประกวดราคาชื้ออ่านและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ