ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดประกาศ >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรวจวัดสนามแม่เหล้กโลก จำนวน 1 ชุด