คณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 29 ปี

 

วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  พร้อมด้วย คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. และคุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาส วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 29 ปี  และได้ร่วมสักการะพระพิฆเณศวร องค์เพทประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

ข่าว/ภาพ : ประทีป เทวงษา