คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ Miss Kimroeun Vann ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี  เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ Miss Kimroeun Vann
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566