ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสือค้นข้อมูลสิทธฺบัตร จากฐานข้อมูลไทย-ต่ายประเทศ ครั้งที่ 2

 

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย-ต่างประเทศ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลงทะเบียน :: คลิก>>
ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก >>

 

 

ติดต่อ สอบถาม