ตารางสอบปลายภาค และเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ 

25 ตุลาคม 2565 เช้า
25 ตุลาคม 2565 บ่าย

  26 ตุลาคม 2565 เช้า
  26 ตุลาคม 2565 บ่าย

   27 ตุลาคม 2565 เช้า
   27 ตุลาคม 2565 บ่าย

    28 ตุลาคม 2565 เช้า
    28 ตุลาคม 2565 บ่าย

     30 ตุลาคม 2565 เช้า
     30 ตุลาคม 2565 บ่าย

      31 ตุลาคม 2565 เช้า
      31 ตุลาคม 2565 บ่าย

       พฤศจิกายน 2565 เช้า
       1 พฤศจิกายน 2565 บ่าย

       2 พฤศจิกายน 2565 เช้า
       2 พฤศจิกายน 2565 บ่าย

       3 พฤศจิกายน 2565 เช้า
       3 พฤศจิกายน 2565 บ่าย

       4 พฤศจิกายน 2565 เช้า
       4 พฤศจิกายน 2565 บ่าย

       11 พฤศจิกายน 2565 บ่าย

        ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติมที่ 

        ห้องบริการการศึกษา ตึกTE06 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น