คณะเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มชุมชน U2T จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนธุรกิจด้วย BMC และการออกแบบกลุ่มลูกค้าในตลาดออนไลน์”

___

 

____เมื่อวันที่ 24-25กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม, ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต, รศ.ดร.วีระ ปิยธีรวงศ์, ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง, นักศึกษาคณะเทคโนโลยี  และกลุ่มชาวบ้านชุมชนเครื่อข่าย  U2T  ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนธุรกิจด้วย BMC และการออกแบบกลุ่มลูกค้าในตลาดออนไลน์” โดยมี 3 ตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ตำบลคอนฉิม, ตำบลคำแมด, ตำบลบ้านเหล่า 

 

 

 

____กิจกรรมในครั้งนี้มีการไลน์สดขายของออนไลน์ผ่าน ช่องทางเพจ Facebook  ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ของสินค้าหัตถกรรมทำมือของชาวบ้านชุมชน กลุ่ม U2T ได้แก่ ที่รองแก้ว, รองจาน, เสื่อกก กระเป๋าสานพลาสติก ตะกร้าสานพลาสติก  กระเป๋าจากเสือกกย้อมสี ขนมคุกกี้ ข้าวแต๋น เป็นต้น ณ ศูนย์รัฐวิสาหกิจชุมชน บ้านโคกสว่าง ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

กระเป๋าจากเสือกกย้อมสี
ที่รองแก้ว, รองจาน, เสื่อ กก
กระเป๋าสานพลาสติก
ขนมคุกกี้ ข้าวแต๋น

 

 

 

สามารถสั่งชื้อได้จากเพจดังต่อไปนี้

https:/www.facebook.com/profile.php?id=100083566116405

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083284094775

https://www.facebook.com/U2TforBCGkonchim/videos/540266277687243/