ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ TCEB และสภาอุตสาหกรรมฯ กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม” ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงานท่านจะได้พบกับ นิทรรศการ ปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นิทรรศการหนัง รวมถึงการประกวดดนตรีและ cover dance และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

พลาดไม่ได้…กับการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “FRESHCO” Sparkling Drink 2รสชาติสุดสดชื่น การจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสู่ชุมชนภายใต้โครงการ U2T  การจัดแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม “BCG และ SDGs” ทางเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการอาหาร

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> shorturl.asia/s8PZd