รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ

ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณรัชนี ไกยสวน หน่วยพัสดุ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์ 0-4320-2403 กด 3 และโทรศัพท์ภายใน 44632

มือถือ 089 4795576
 
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2565

โหลดไฟล์ >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารคณะเทคโนโลยี รอบ 2