คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ เวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม พศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (ขอนแก่น) โดย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ เวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น การประกวดคัดเลือกสินค้า OTOP และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) ของจังหวัด ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการประกวดสินค้า OTOP จำนวน 20 ราย 

ภาพ : ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอี่ยว

ข่าว : สุพัฒน์ บุญแก้ว

ติดต่อ สอบถาม