กำหนดการกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 12.00 น.  ณ ห้องเฟื่องฟ้ำ ชั้น 1 อาคาร TE.06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ชมการถ่ายทอดสด ผ่าน https://www.facebook.com/TechnologyKKU 

 

 

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้ำ ชั้น 1 อาคาร TE.06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น