ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

ผ่านระบบ ZOOM On Line

ลิงก์เข้า Join Zoom Meeting  :  https://kku-th.zoom.us/j/93057155231?pwd=ODBGYXU1ZG1oam9Da0EwT3lJemFQUT09

Meeting ID     :  930 5715 5231

Passcode        :  603434

ข่าวและภาพ : สุพัฒน์ บุญแก้ว

ติดต่อ สอบถาม