สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารของคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน คุณอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารและบริการสังคม และคุณพัชรียา แซ่จึง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี (วาระ ปี พ.ศ. 2564-2568) พร้อมด้วย คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อ สอบถาม