คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารของคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภัทร์ คชภัคดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และทีมบริหาร เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี (วาระ ปี พ.ศ. 2564-2568) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อ สอบถาม