คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีและทีมผู้บริหารของคณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน นำโดย คุณชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี (วาระ ปี พ.ศ. 2564-2568) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อ สอบถาม