ขอเชิญอบรม Reskill / Up skill เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree Program)
เลือกเรียนเพียง 3 ใน 4 module (95 ชั่วโมง/ 1 module พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ)  

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์  Zoom   
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ส.ค. 2564 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
arayaa@kku.ac.th

ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์
nattavong@kku.ac.th
โทร. 061 9240 404


สมัครเข้าร่วมอบรม

ติดต่อ สอบถาม