ศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร (TE Outlet) คณะเทคโนโลยี มข. ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคราฟท์เบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจอีสาน Craft Brewing Workshop 1/2564 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากข้าวทับทิมชุมแพ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คราฟท์เบียร์มูลค่าเพิ่มในครั้งนี้ และมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น , นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายพินิจพล ประดับชาติ รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น ได้กล่าวเสริมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบียร์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการพัฒนารายได้สำหรับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น และในโอกาสนี้ ดร.รณชัย ช่างศรี ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จ.ขอนแก่น ผู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของข้าวทับทิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นข้าวที่มีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ และสารต้านอนุมูลอิสระมาก โดยสามารถแปรรูปเป็นเบียร์ข้าวทับทิมชุมแพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้ สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ลำไพร ศรีธรรมมา Craft Brewer และประธานบริหาร HOP Beer House จังหวัดนครราชสีมา ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 5, ดร.ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง MEISTER BREW’Z จังหวัดขอนแก่น, คุณพงศธร อ่างยาน กรรมการบริษัท ไอเจ็ทดูบริวเวอรี่ จากัด ผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ แบรนด์ไอเจ็ทดู และคุณณัฐวุฒิ ศรีอาจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีขอนแก่น (องค์กรมหาชน)

นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมเรื่องความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า
นายจักรกฤ​ษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมอบรม
ดร.รณชัย ช่างศรี ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จ.ขอนแก่น ผู้พัฒนาพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ
      โดยการอบรมครั้งนี้ทาง คุณจิตติมา แสนโคตร ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตร ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เน้นให้ความรู้ขั้นตอนและกรรมวิธีการหมัก Craft Beer รวมทั้งเสริมการลงมือปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติการหมักเบียร์ในรูปแบบ Workshop สำหรับการทดลองหมักเบียร์ Weizen, เบียร์ผลไม้, เบียร์ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ และเบียร์จากข้าวทับทิมชุมแพ โดยดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการการหมัก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การดูแลโดย ผศ.ดร.คณิต วิชิตพันธ์ นักวิจัยศูนย์วิจัยการหมักเพิ่มเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผศ.สุกานดา วิชิตพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 17 คน และมีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 5,000 บาท โดยในวันที่ 28 มีนาคม 2564 คณะผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเบียร์แบบ Microbrewery ที่ MEISTER BREW’Z จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิธีการผลิตเบียร์สมัยใหม่เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 16-1.jpg
Message us