คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

 

          คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย ศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ. พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, ผศ.ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบผลิตภัณฑ์และของขวัญวันปีใหม่แด่ รศ. นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุลได้แสดงความชื่นชมกับผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจของคณะเทคโนโลยี พร้อมกล่าวอวยพรให้ทางคณะและบุคลากรให้ประสบความเจริญก้าวหน้า มีความความสำเร็จในหน้าที่การงาน และพบกับความสุขสวัสดีในโอกาสปีใหม่นี้