หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรผล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจาก KKU Science Park

 

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรผล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรจาก KKU Science Park ได้เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับทาง KKU Science Park ให้กับทางคณะเพื่อแสดงไมตรีจิตในโอกาสการขึ้นปีใหม่และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสององค์กร ในการนี้ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ได้รับมอบกระเช้าปีใหม่ โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรคณะเข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

 

คุณณัฐธิดา บุญยะกาญจนา ประธานผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย รอยัล ฟู้ด ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิต รุ่นที่ 7

 

         ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 มกราคม 2564 คุณณัฐธิดา บุญยะกาญจนา ประธานผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย รอยัล ฟู้ด ศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิต รุ่นที่ 7 ได้เข้ามอบผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ GRAINDY Premium เพื่อร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 กับทางคณะ โดยผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในปัจจุบันทาง ไทย รอยัล ฟู้ด รับผลิตและจำหน่ายขนมประเภทต่างๆ ในรูปแบบคุ้กกี้ กราโนล่า เอเนอร์จี้บอล ขนมขาไก่ ให้กับแบรนด์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบสุขภาพ Graindy ที่ผลิตจากธัญพืชที่มีความหวานน้อย ไม่มีไขมันทรานส์ และมีไฟเบอร์สูง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ

 

คุณพินนะรัตน์ อังวราวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ตัวแทนโรงแรม AVANI ขอนแก่น และคณะ

 

       ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ตัวแทนโรงแรม AVANI ขอนแก่น คุณพินนะรัตน์ อังวราวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส และคณะ ได้เข้ามอบกระเช้าโอกาสการขึ้นปีใหม่ให้กับทางคณะเทคโนโลยี โดยการนี้ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรคณะ ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ ในการนี้ทางโรงแรม AVANI ได้ประชาสัมพันธ์ห้องอาหารไก่ย่างเขาสวนกวาง ซึ่งเปิดขึ้นใหม่ เพื่อให้บริการอาหารไทย อีสาน ที่บริเวณชั้น 1 ของโรงแรม ซึ่งเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยี ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564 กับทางคณะ มาในโอกาสนี้ด้วย