พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

 

     

 

     คณะเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 -21.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักศึกษาและรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของคณะจำนวน 260 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีเป็นประธานในพิธีโดยได้กล่าวเปิดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและให้คำแนะนำที่ดีในการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีในปีนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมการผูกข้อมือบายศรี และการแสดงจากน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ด้วย