กีฬาฟุตบอลเทคโนคัพ ประจำปี 2563

     

 

           สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี เทคโนคัพ ประจำปี 2563 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ณ สนามซอคเกอร์คิ้ว จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะ รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งทำให้เกิดการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยการแข่งขันในปีนี้มีทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันจำนวน 11 ทีม ประกอบด้วยทีมนักศึกษาปัจจุบัน 6 ทีม ทีมศิษย์เก่าทุกสาขาวิชา 4 ทีม และทีมบุคลาการ 1 ทีม โดยทีมที่ได้รับถ้วยชนะเลิศปีนี้ คือ ทีมรวมศิษย์เก่าสาขาเทคโนโลยีการผลิต จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้