สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2563

       

 

            สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนำโดย ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2563 คือ ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี โดยภายในงานมีกิจกรรมการรำอวยพร และการกล่าวมุทิตาจิตจากคณาจารย์ผู้อาวุโสและนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติการอุทิศตนทำงานให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำหรับประวัติการทำงานของ ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ Food Innovation, Safety and Quality Management พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นด้านแป้ง และนวัตกรรมสารสกัดจากซังข้าวโพดม่วง โดย ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ได้เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 26 ปี