ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

          ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมรับประทานเสริมโปรตีนไฮโดรไดรไลเซทจากรำข้าว จากโครงการ NESP Innovation Fair 2020 สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา จาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทาง ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการ ด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม และโครงสร้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำนักวิจัยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีร่วมรับรางวัลและออกบูทจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า โดยภายในงานมีการประกาศผลรางวัลของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการประกวดนักธุรกิจนวัตกรรม โดยภายในงานยังมีการเสวนา ในหัวข้อ การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรมและนักนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยได้จัดงานนี้ขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา