คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 27 ปี

            คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะได้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน พร้อมเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วันที่ 9 กันยายนา 2563 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. ครบรอบปีที่ 27 ในการนี้ทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้นิมนต์เชิญหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ คอนสาร จ ชัยภูมิ เพื่อมารับสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยทาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน โดยทางวิทยาลัยฯได้มอบปัจจัยเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย ในโอกาสนี้ด้วย