คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 52 ปี

           คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะได้เข้าร่วมพิธีถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยทาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มข. เมื่อวันที่ 11 กันยายนา 2563 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 52 โดยการนี้ทางคณะศึกษาศาตร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคลให้กับหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และได้นิมนต์เชิญหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์รวม 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม อ คอนสาร จ ชัยภูมิ เพื่อมารับบิณฑบาตรและสังฆทานพร้อมให้โอวาทคติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมงานเพิ่อเสริมสร้างบุญกุศลและสิริมงคคร่วมกันในโอกาสนี้