ประกาศคณะเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (สัมภาษณ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม