สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

   

 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าตึก TE 02 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์  เพื่่อเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา