คณะเทคโนโลยี ร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ในโครงการกาลพฤกษ์ รวมใจ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างแลนมาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       

 

            คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดโครงการกาลพฤกษ์ รวมใจ เพื่อปรับปรุงบริเวณพื้นที่ฟาร์มและแปลงฝึกงาน แปลงทดลอง โดยการจัดทำแนวรั้วคาวบอยความยาว 1,245 เมตร เพื่อสร้างแนวเขตของพื้นที่ฟาร์ม และจัดให้มีการปลูกต้นกาลพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 190 ต้น ที่บริเวณขอบรั้วคาวบอย เพื่อสร้างทิวทัศน์ของต้นกาลพฤกษ์ที่งดงาม คล้ายทิวแถวต้นซากุระ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการเยี่ยมชม เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของมหาวิทยาลัยและจังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดพิธีการปลูกต้นกาลพฤกษ์ขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยการนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยได้กล่าวว่า แลนด์มาร์คแห่งใหม่นี้จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมการฉลองครบรอบ 60 ปี มข. ในปีพุทธศักราชที่ 2567 โดยทางคณะเทคโนโลยีประกอบด้วย ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, นายสมคิด พลตื้อ ผอ.กองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ในโครงการนี้ ร่วมกับทางคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย