แนวทางการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยี กรณีเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด – 19