คณะเทคโนฯ ไม่ทิ้งกัน บริจาคช่วยนักศึกษา ร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด

     

 

      คณะเทคโนโลยี ร่วมบริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะ ที่ในช่วงนี้ยังศึกษาหรือทำงานในห้องปฏิบัติการ และพำนักอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเขตใกล้เคียง เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์และฝ่าวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน โดยในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

       คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี,ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.ขนิษฐา เฟียล่า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, คุณทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล นักวิชาการการศึกษา และคุณศิวลี พานเยือง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนคณะในการมอบสิ่งของบริจาคได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ และน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาที่มีความต้องการในช่วงเวลานี้จำนวน 80 ชุด โดยปัจจุบันวิกฤตโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อวิธีการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนในด้านต่างๆให้กับทั้งนักศึกษาเองและครอบครัวโดยทางคณะหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาทุกข์และเป็นกำลังใจให้ทุกคนข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน