บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

 

          บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือเทสโก้ โลตัส ได้เข้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝึกหัด (Graduate Options Trainee) ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณโจอี้ โมรา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ศูนย์กระจายสินค้า) เป็นผู้ประสานงานและดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ และมีนายปาริตต์ ดวงกุณา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแนะนำแนวทางการทำงานเกี่ยวกับเทสโก้ โลตัสให้นักศึกษารุ่นน้องในครั้งนี้ด้วย ในปัจจุบันเทสโก้ โลตัสดำเนินธุรกิจค้าปลีกในแบบเอ็กซ์ตร้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนต์ ตลาด และเอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และมีสาขามากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยบริษัทต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคของประเทศ