คณะเทคโนโลยีผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพาเพื่อการแจกจ่าย

     

 

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร และนักศึกษาในห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโรงกลั่นชีวภาพเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวและเคมีภัณฑ์ ได้มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพาจำนวน 110 ขวดให้คณะเทคโนโลยีเพื่อแจกจ่ายให้บุคลากรและนักศึกษาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกำลังระบาดในปัจจุบันนี้  โดยเจลแอลกอฮอล์นี้เป็นการร่วมมือกันผลิตโดยนักศึกษาในห้องปฏิบัติการฯ ภายใต้การดูแลของรศ.ดร.มัลลิกา ในโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อแจกจ่ายใช้งานภายในคณะเทคโนโลยี

           รศ.ดร.มัลลิกากล่าวว่า “โครงการนี้เริ่มราวๆกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่คนเริ่มตื่นตัวเรื่องโรคโควิด-19 นักศึกษาเขาเห็นว่าราคาเจลแอลกอฮอล์เริ่มแพงแล้วก็หาซื้อยากขึ้น เราก็เลยคุยกันว่าถ้าทำแจกน่าจะเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องดูแลสุขอนามัยแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการซื้อเจลฯพกพาด้วย ปกติเราก็ผสมแอลกอฮอล์เอาไว้ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวตอนทำแล็ปอยู่แล้ว ก็เลยตกลงทำเจลฯกัน โดยเพิ่มสัดส่วนแอลกอฮอล์เป็น 75% จากปกติที่เราใช้กันอยู่ที่ 70%”

           นอกจากจะมอบเจลแอลกอฮอล์ให้ทางคณะฯแล้ว ทางโครงการฯได้ทำเจลแอลกอฮอล์บรรจุขวดเล็กแจกจ่ายให้นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และใส่ขวดปั๊มวางที่จุดต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีคือโรงอาหารคณะ หน้าห้องงานบริการการศึกษาและหน้าสารบรรณสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนั้นผู้ที่ต้องการนำขวดหรือหลอดขนาดพกพามาเติมเจลฯก็สามารถนำมาเติมตามจุดต่างๆจากขวดปั๊มที่ทางโครงการวางไว้ได้

          ในการนี้ ทางโครงการฯ ยังอาสาผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้คณะเทคโนโลยีสำหรับเติมขวดที่วางกระจายตามจุดต่างๆในคณะเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ ตามแนวทางปฏิบัติของคณะช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังระบาดอยู่อีกด้วย

 
 
 
 
 
สแกน QR code เพื่อชมวิดีโอเกี่ยวกับโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ฯ