ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ มข. ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 55 ปี

       

 

            คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 บริเวณห้องประชุมและโถงชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ โดยภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง โดยได้รับเกียรติจาก จาก รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และการถวายปัจจัยไทย ทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และภายในกิจกรรมนี้มีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก