สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต นิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กับเครือข่ายบริษัทในความร่วมมือสหกิจศึกษา

 

 

          คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตนำโดย ดร.อนาลยา หนานสายออ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต, ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล อาจารย์ประจำวิชา และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมนิเทศงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และประจวบคีรีขันธ์ โดยทางอาจารย์นิเทศได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อแก้ปัญหาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นหลักครอบคลุมเกี่ยวกับด้าน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต การจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการต้นทุน เป็นต้น โดยทางคณาจารย์ได้เข้านิเทศงานระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และในปีการศึกษานี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้เข้ามีโอกาสเข้าร่วมดำเนินโครงการสหกิจศึกษา ร่วมกับบริษัทที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ โดยทางสาขาวิชายังได้มอบของที่ระลึกให้กับพี่เลี้ยงนักศึกษาเพื่อเป็นการขอบคุณทางโรงงานที่ให้ความร่วมมือในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนานักศึกษาร่วมกันอีกด้วย

 • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
 • บริษัท ซูมิโตโมรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ZF Automotive Safety Systems (Thailand) จำกัด
 • บริษัท Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) จำกัด
 • บริษัท ไทยคอมโพสิท จำกัด
 • บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด
 • บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
 • บริษัท Dole Thailand จำกัด