ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบอัดไอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตระบบทำความเย็นแบบอัดไอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)