คณะเทคโนโลยี มข. จัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติ The 4th TE Internatioanl Food Festival 2020 & Food Street

         

 

       คณะเทคโนโลยีจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติและถนนอาหาร ประจำปี 2563 ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือ The 4th TE Internatioanl Food Festival 2020 & Food Street ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2559 โดยในปีนี้ทางคณะเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งปัจจุบันดำเนินกิจการ TE Lake View Café รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ประกอบการ SME ในการจัด Food Street ที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ และอาหารอีสานที่หลากหลาย รวมทั้งนวัตกรรมอาหารสมัยใหม่กว่า 30 ร้าน โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชิม ช้อป และดื่มด่ำประสบการณ์ดีๆภายใต้บรรยากาศอาหารริมถนนเลียบสระน้ำ ในบริเวณถนนเลียบสระน้ำพลาสติกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีบรรยากาศร่มรื่นและทิวทัศน์สวยงาม โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยนักศึกษา ภายใต้หัวข้ออาหารเพื่อสุขภาพ ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีได้กล่าวเปิดงานพร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแด่ผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยปีนี้ผู้ร่วมเข้าประกวดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมีทั้งสิ้น 8 ทีม ได้แก่ ทีมจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต ทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มข. และทีมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ทีมที่ชนะการประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 2 ทีม คือ ทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Ryjak Mango Sorbet ที่มีรสชาติหวานสดชื่นของซอร์เบทมะม่วงกับผลไม้เชื่อมปรุงรสในสไตล์อินโดนีเซีย และทีมนักศึกษากัมพูชาที่ส่ง Rice Pancake ที่สอดไส้ด้วยผักและเนื้อไก่ โดยทั้งสองทีมได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลละ 3,000 บาท โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก สุดท้ายนี้ทางคณะใคร่ขอขอบคุณการร่วมสนับสนุนจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), ผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอไรซ์ ซีพีเอฟ, ร้านอาหารลอมข้าว, Hop Beer Khon Kaen, Gun Trading, บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด, ร้านพรพระพาณิชย์ มาณ ที่นี้ด้วย

 

\ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

 

ขอขอบคุณภาพ และดูภาพเพิ่มเติ่มได้ที่