งานฉลองครบรอบ 25 ปี หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มข

   

 

         หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานครบรอบการก่อตั้งสาขาวิชา 25 ปี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในช่วงเช้าทางหลักสูตรสาขาวิชาและชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นทางคณะศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันทำพิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป ที่ห้องสัมมนา 4 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากร นักศีกษา ศิษย์เก่าผู้ร่วมงาน และหลักสูตรสาขาวิชาในโอกาสการครบรอบการก่อตั้งในปีนี้ โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์, ผศ.ดร.มานิดา สว่างเนตร นอยแบร์ท เป็นตัวแทนคณาจารย์ของทางหลักสูตรฯ และคุณกมลาสน์ สิทธิสาร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 1 เป็นตัวแทนคณะศิษย์เก่า เข้าพร้อมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั้ง 5 รูป สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้านี้ มีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรคณะเข้าร่วมกว่า 60 คน โดยภายหลังพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแล้วทางผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 

 

           ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทางชมรมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบการสถาปนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตครบรอบ 25 ปีขึ้นที่ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้กลับคืนสู่เหย้าเพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับสาขาวิชา และสร้างโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าและคณาจารย์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ.2538 โดยปัจจุบันมีบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 21 รุ่นจำนวน 350 คน และบัณฑิตปริญญาโทจำนวน 5 คน และทางหลักสูตรได้มีการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มีงานวิจัยที่ก้าวหน้าและงานบริการวิชาการให้กับทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME ในภาคอีสานและในประเทศไทย และยังมีความร่วมมือทางการศึกษาทั้งกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญากับ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย โดยกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองนี้มี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน, คุณปรีชา สายทอง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมของเทคโนโลยีการผลิตในครั้งนี้ และ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตกล่าวรายงานความก้าวหน้าและพัฒนาการของหลักสูตรสาขาวิชาในปัจจุบัน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมมุทิตาคารวะแด่คณาจารย์ผู้อาวุโสและคณาจารย์ปัจจุบันที่มาร่วมงาน โดยได้เชิญรศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ อดีตหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และผู้ก่อตั้งหลักสูตรสาขาวิชาได้ให้เกียรติเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา และอวยพรให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน นอกจากนี้ตัวแทนชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีการผลิตนำโดย คุณกมลาสน์ สิทธิสาร ได้มอบเครื่องมือชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการ PLC ให้กับทางสาขาวิชาในโอกาสนี้ด้วย โดยภายในงานนี้มีศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น รวมทั้งได้เรียนรู้เกร็ดข้อมูลที่น่าจดจำเกี่ยวกับสาขาวิชาร่วมกัน