ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะเทคโนโลยี ประจำปี 2562 เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในงานคืนสู่เหย้าเรารัก มข

     

 

 

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. ณ. อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า (ศาลาเดิม) โดยได้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีคุณสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯกล่าวแนะนำผลการดำเนินงานของทางสมาคมตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเครือข่ายศิษย์เก่าและการดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย

           ในงานนี้ ศิษย์เก่าของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 6 (เทคโนโลยีธรณี รุ่นที่ 12) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูสโตน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแร่ดินเหนียวสี สำหรับโรงงานเซรามิกรายใหญ่ของประเทศ และศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 2 ท่านได้เข้ารับรางวัล ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ คุณปนัดดา เจริญกิจ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 5 (เทคโนโลยีการอาหารรุ่นที่ 3) และคุณบุญกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีรุ่นที่ 14 (เทคโนโลยีการผลิตรุ่นที่ 1) โดยปัจจุบันคุณปนัดดา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ผลิตและผู้ซื้อขายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบ ขนมข้าวหอมมะลิ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในหลายตลาดทั่วโลก และคุณบุญกาญจน์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ แอลบีพีเมดิคอลซายน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายเครืองมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยังได้ตั้งบริษัท บุญญาภาแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด ประกอบกิจการด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วย

          คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.นุศรา สุระโคตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะ ได้มาร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าทั้งสามท่าน ซึ่งมีผลงานที่สร้างสรรค์ให้กับสังคม และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของทางคณะและพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งยังสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย