คณะเทคโนโลยีจัดงานสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563

 

 

         คณะเทคโนโลยีได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับบุคลากรของคณะ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอวยพรให้กับบุคลกรที่มาร่วมงาน ภายในงานได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และได้จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากร และทางคณะได้แสดงผลงานของคณะเทคโนโลยีตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาผ่านการนำเสนอโดยวีดีทัศน์ และจัดพิธีมอบช่อดอกไม้เพื่อชื่นชมยินดีทั้งกับบุคลากรใหม่ คือ ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และคุณกรองจิตต์ แสงสว่าง ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งชื่นชมบุคลากรคณะที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติให้กับทางคณะ ได้แก่ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง และรศ.ดร.มัลลิกา บุญมี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมสนุกร่วมกันระหว่างบุคลากร ทั้งด้านดนตรีและ การมอบรางวัลพิเศษจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ให้การสนับสนุน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และมิตรไมตรีที่มอบให้กัน ในโอกาสการขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563 นี้