เทคโนโลยีการอาหาร มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 (Open Can 27th)

         

 

         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเปิดกระป๋อง นักศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 27 (Open Can 27th) ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2563 โดยมีพิธีเปิดในช่วงเย็นวันที่ 3 มกราคม 2563 ที่สนามกีฬา ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในพิธีมีขบวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมงานนี้จาก ภาควิชาและสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 20 สถาบัน โดยกิจกรรมของงาน Open Can ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชา การแข่งขันกีฬารวม 6 ประเภท งานราตรีและการประกวดดาวเดือน ดาวประดับฟ้า โดยทางคณะผู้จัดมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตและนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเชิงวิชาการอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิดและการกล้าแสดงออกเพื่อการต่อยอดทางวิชาชีพและการเรียนรู้ในอนาคต โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วอลเลย์บอลทีมผสม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง บาสเก็ตบอลทีมผสม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ฟุตบอลชายทีม 6 คน

 

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก facebook.com/opencan27th