คณะวิชา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหารคณะเทคโนโลยี

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

             ผู้บริหารและตัวแทนคณะวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่กับทางคณะเทคโนโลยี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแสดงถึงความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเสมอมา ในการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีและบุคลากรคณะได้เข้าร่วมกันรับมอบกระเช้าดอกไม้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมี ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ามอบช่อดอกไม้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่กับทางคณะเทคโนฯในวันเดียวกัน

           คณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนำโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดสดพร้อมรับประทานให้กับคณะเทคโนโลยีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีเป็นผู้รับมอบ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้น รศ.ดร กฤตพา แสนชัยธร ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามอบช่อดอกไม้ในโอกาสการขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 นี้ให้กับทางคณะเทคโนโลยีเช่นกัน

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมโฆษะนำโดย คุณชูศักดิ์ สิงห์สถิตย์ ผู้ช่วยประธานผู้บริหาร ได้เข้ามอบปฏิทินและของที่ระลึกให้กับทางคณะเพื่อสวัสดีปีใหม่และเป็นการขอบคุณที่ทางโรงแรมได้มีโอกาสให้บริการจัดงานในกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนเข้ารับมอบ และในวันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้จัดการโรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น ได้เข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณทางคณะ โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

 

 ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดสดพร้อมรับประทาน
รศ.ดร กฤตพา แสนชัยธร ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามอบช่อดอกไม้ในโอกาสการขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรได้เข้าร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
คุณชูศักดิ์ สิงห์สถิตย์ ผู้ช่วยประธานผู้บริหาร ได้เข้ามอบปฏิทินและของที่ระลึกให้กับทางคณะเพื่อสวัสดีปีใหม่