คณะเทคโนโลยีเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และนายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้และของขวัญวันปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย ได้แสดงความชื่นชมกับผลงานที่ดีของคณะเทคโนโลยีตลอดปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรให้คณะและบุคลากรมีความเจริญและประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีแต่ความสุขสวัสดีในปีใหม่นี้