คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัย มข. ในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาปีที่ 41

   

    คณะเทคโนโลยีนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะเทคโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 41 โดยในวันนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งถวายปัจจัย เครื่องไทยทาน เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับหน่วยงานและบุคลากรในโอกาสการฉลองวันครบรอบการสถาปนานี้ด้วย