คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาตร์ มข. ในงานครบรอบการสถาปนาปีที่ 41

 

 

      รองศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี, นายสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรของคณะเทคโลยี ได้ร่วมกันเข้ามอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้แด่ รองศาสตราจารย์.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสาธารณสุขศาตร์ ครบรอบปีที่ 41 โดยในวันเดียวกันนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานในโอกาสการฉลองวันครบรอบการก่อตั้งในปีนี้ด้วย