สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงสีฐาน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปีและบุคลากร โดยมีนักศึกษาและบุคลากรคณะที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน โดยกิจกรรมภายในงานสีฐาน เฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค 2019 ประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน, ลานวัฒนธรรม, งานแสดงกระทงไฟและเรือไฟลอย เป็นต้น โดยมีการประดับประดาด้วยธุง (ธง) อีสาน โคมไฟ เน้นลวดลายพญานาคที่สร้างสรรค์จากวัสดุต่างๆที่เน้นการนำเสนอตามธีมของงาน โดยในวันนี้ ทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้ร่วมส่งขบวนแห่เข้าร่วมประกวด และประดิษฐ์กระทงเล็ก และกระทงใหญ่ เข้าร่วมประกวดกับทางมหาวิทยาลัยด้วย

 

 

ติดต่อ สอบถาม