คณะเทคโนโลยี ร่วมแห่ขบวนขันหมากเป็งและนาคในการเปิดงานลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล 2562

           

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2562 Sithan KKU Festival 2019 เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 โดยใน วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันแรกของการเปิดงาน และนับเป็นวันแห่งศรัทธา ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบูชาพระอุปคุต เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และทำพิธีเปิดงาน ซึ่งในช่วงเย็นมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุเพื่อมาประดิษฐานที่คุ้มสีฐาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมสักการะ รวมทั้งขบวนขันหมากเบ็งเพื่อสักการะหลวงพ่อศรี และขบวนแห่ประกอบการบวงสรวงพญานาค พร้อมพิธีเปิดงานสีฐาน KKU เฟสติวัล 2019 โดยการนี้ คณะเทคโนโลยี ได้จัดขบวนแห่ขันหมากเป็ง และนาคเพือร่วมเดินขบวนเปิดงานลอยกระทงในครั้งนี้ ซึ่งขบวนของทางคณะได้นำการเดินโดย ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านบุคคลและสื่อสารองค์กร, คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ร่วมถือกระทง และหาบเสลี่ยงในขบวนแห่ครั้งนี้ โดยภายในงาน ได้รับความสนใจจากทั้งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก