พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

     

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.00 -21.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า สโมสรนักศึกษาและฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักศึกษาและรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งมีคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาของคณะจำนวน 298 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี ประจำปีนี้